برگزاری نشست علمی ظرفیت شناسی و تاثیرگذاری فضای مجازی ناظر به مطالعات آینده

برگزاری نشست علمی ظرفیت شناسی و تاثیرگذاری فضای مجازی ناظر به مطالعات آینده

همزمان با هفته پژوهش نشست علمی ظرفیت شناسی و تاثیرگذاری فضای مجازی ناظر به مطالعات آینده با حضور پژوهشگر دانشگاه برن سوییس در دانشگاه مجازی المصطفی برگزار می گردد.

این نشست با حضور دکتر سید محمد حسین چاوشیان رییس موسسه خاتم روز دو شنبه ۲۸ آذر از ساعت ۱۰ صبح در سالن جلسات دانشگاه مجازی المصطفی برگزار می گردد.

علاقمندان به شرکت در این نشست علمی می توانند ازطریق live.mou.ir/research آدرس در جلسه شرکت نمایند و گواهی حضور دریافت کنند.